ANUNT CONCURS

ANUNȚ

Școala Gimnazială Regina Maria din Com. Vintileasca, jud. Vrancea, organizează concurs pentru ocuparea postului temporar vacant de Secretar  (până la revenirea titularului)  dar nu mai târziu de  22.09.2018, conform graficului anexat.

Condiții de participare ... AICI

Despre noi

MISIUNE
•ScoalaGimnaziala Regina Maria Vintileasca urmaresteeducarea si instruirea fiecaruielev la potentialulsău maxim, pentru a deveni util societațiiîn care traieste.
•Misiunea Scolii Gimnaziale Regina Maria poate fi esentializata în cuvintele :
 "Împreună vom construi viitorul"
 
•Misiunea scolii se va putea realiza avandin vedere urmatoarele
•Asigurarea unui proces educațional performant care săcontribuie la formarea unor personalităţi autonome şi creatoare, la formarea unor copii sănătoşi, eficienţi, activi,  capabili de performanță, cooperanţi care săse adapteze uşor la regimul muncii şcolare şi la orice situaţie în viaţă.
•Acumularea de către copii a tehnicilor de munca intelectuală şi practica necesarăinstruirii şi autoinstruirii pe durata întregii vieţi.
•Însuşirea cunoştinţelor specifice, a valorilor naţionale, europene şi universale.
•Educarea copiilor în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii umane şi toleranţei, al schimbului liber de opinii.
•Asigurarea părinţilor că educaţia copiilor lor se face într-un mediu  sigur, într-o formare personală permanentă;
•Aplicarea corectă a legislaţiei şcolare şi a planurilor de învăţământ;
•Promovândspiritulde echipă, dialogulşiresponsabilitatea, şcoalapunela dispoziţieserviciieducaţionalecare au la bazăasigurareacalităţiiîneducaţie, oferireade şanseegaleşioportunităţide învăţarepetot parcursul vieţii tuturor participanţilor.
 
VIZIUNE
•   Scoala, in contextul reformei generata de necesitatea alinierii la valarileeuropene trebuie sa asigure pregatireaelevilor in concardantacu necesitatileactuale si de perspectiva cuprinse in "Curriculum National". Profilul de formare sintetizeazaprincipalele cunostinte, capacitatisi atitudini dezirabile la orice tanaraflat la capatulparcursului sau scolar. La sfiirsitulciclului gimnazial se asteaptade la ariceelev:
•. sa comunice eficient în situatiireale;
•. sa inteleagasensul apartenentei la diferite tipuri de comunitati(locala, regionala, nationala, europeana);
•. sa dovedeascaflexibilitate, capacitate de adaptare si integrare in medii diverse;
•. sa rezolve probleme, sa ia decizii si sa-si exprime propriile opmtiuni;
•. sa aplice si sa valorifice eficient experientelede Invataredobanditein timpul scolii;
•. sa atingaun nivel optim de comportament moral, civic siecologic;
 
 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.