ANUNT CONCURS

ANUNȚ

Școala Gimnazială Regina Maria din Com. Vintileasca, jud. Vrancea, organizează concurs pentru ocuparea postului temporar vacant de Secretar  (până la revenirea titularului)  dar nu mai târziu de  22.09.2018, conform graficului anexat.

Condiții de participare ... AICI

Istoric

•În Vintileasca şcoala a început să funcţioneze pe la jumătatea sec. al XIX-lea. Din 1859 documentele menţionează numele primului învăţătoral şcolii din satul Pietrele Fetii. Acestase numeaIoan Ienache şi apare în Adresa nr 3285/3 octombrie1859 cu numirile candidaţilor de învăţători săteşti.
 
•Începând cu anul 1930, la Neculele a venit învăţător, fiul satului Nicolae D. Noapteş, născut la 16 aprilie 1907, în Jitia, absolvent al Şcolii Normale din Râmnicu Sărat, promoţia 1927. El a deţinut şi funcţia de director al şcolii, cu scurte întreruperi, până când s-a pensionat
 
•În anii’60 s-au înfiinţat şcoli în toate satele, mărindu-se  perioadade şcolarizare începând cu anul1960, de la 7 anila 8 ani, iar din1970, la 10 ani.
 

•În anul1969, Şcoala generală Vintileasca funcţiona în local propriu, avea 4 săli de clasă mobilate corespunzător, o bibliotecă cu 460 de volume, deţinea un lot de pământ experimental în suprafaţă de 13644 m2. În şcoală lucrau 20 de cadre didactice, din care 5 erau calificate, iar restul aveu o pregătire medie şi instruiau un număr de 162 elevi împărţiţi în 8 clase.

•Din anul 2006, şcoala a intrat într-un proces de reabilitare datorită unui proiect realizat de Primăria Vintileasca. După finalizarea proiectului a rezultat o şcoală modernă, cu 8 săli de clasă dispuse în două corpuri, construite anterior, o bibliotecă având peste 3500 volume, o sală de sport dotată corespunzător, un laboratorde informatică conectat la internet prinproiectul Economia Bazată pe Cunoaştere(EBC).

•Prin subproiectul "E – vacanţa" din cadrul proiectului EBC, s-a reuşit înfiinţarea în cadrul şcolii a unui muzeu etnografic, cu participarea profesorilor, a elevilor, părinţilor şi a reprezentantului Punctului de Acces Public la Informare din comună. Şcoala a fost dotată cu mobilier nou, corespunzător standardelor, în sălile de clasă, bibliotecă şi cancelarie.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.